Global Indkøbspolitik

1. Mission:

At købe varer og tjenesteydelser på en måde, som sikrer den bedste samlede værdi til virksomheden med hensyn til kvalitet, pris og service. Vi gør dette gennem en koordineret politik, som er enkel, fleksibel og tilpasset virksomhedens vækststrategi. Vi følger gældende love og vores Kodeks for forretningsadfærd og etik.

2. Omfang:

Denne politik gælder for alle virksomhedens repræsentanter, herunder medarbejdere, selskaber, datterselskaber og identificerede tredjeparter i Simpson Manufacturing Co. Inc. (Simpson), der køber varer og/eller tjenesteydelser.

3. Politikerklæring:

Vi stræber efter at sikre, at alt vi fremstiller eller køber, er produceret i overensstemmelse med lokale lovgivninger og vores Kodeks for forretningsadfærd og etik. Enhver leverandør, der samarbejder med Simpson, er forpligtet til at opretholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø, hvor medarbejderne ikke føler sig diskrimineret eller truet, og hvor man udviser respekt for både menneskerettighederne og miljøet. Simpson ønsker at opbygge og opretholde et langvarigt og etisk samarbejdsforhold til vores leverandører, som begge parter kan drage fordel af, og som er til virksomhedens bedste.

Udvindingen af nogle råstoffer kan have betydelige sociale og økonomiske konsekvenser - positive såvel som negative. Vi gør vort ypperste for at identificere og begrænse brugen af materialer med negative eftervirkninger i vores forsyningskæde. Disse materialer kan imidlertid være uomgængelige for fremstillingen af de råmaterialer, vi bruger.

Kontrol/Overvågning

Det overordnede ansvar for kontrol og overvågning af indkøbsfunktionen ligger hos indkøbschefen og økonomidirektøren. Oprettelse og ændring af regionale eller lokale indkøbsprocedurer kræver indkøbschefens godkendelse.

Ansvarsfordeling

Hos Simpson er det praksis at involvere mere end en person i indkøbsprocessen. De personer, der giver tilladelse til indkøb, og de personer, som modtager varer og tjenesteydelser, skal være uafhængige af hinanden.

Godkendelse af leverandører

Godkendelse af leverandører skal ske i overensstemmelse med Simpsons regler om tegningsret og gældende kvalitetsprocedurer for indkøbsafdelingen.

Interessekonflikt

Der skal træffes beslutninger, som er til virksomhedens bedste, og ikke til personlig vinding. Der kan opstå en konflikt, når der handles ud fra en personlig interesse, som kan gøre det vanskeligt at optræde objektivt. Det forventes, at alle er uafhængige af påvirkninger, som er eller kan blive til skade for virksomhedens bedste.

Fornøden omhu due diligence og screening af leverandører og agenter

Fornøden omhu due diligence og screening af leverandører, og alle de personer, som handler på Simpsons vegne, er omfattet af antikorruptionspolitikken.

Back to Global Purchasing Policy »